Οιχαλίας 11, Χαλκίδα, Εύβοιας - Τ.Κ.: 34100

Τηλέφωνο: 6996592703

E-mail: info@tsotas.gr

Κατηγορία: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Επισκεψιμότητα: 4275

Ιστοσελίδα: http://www.tsotas.gr